image banner
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN QUẾ PHONG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2021

Trong quý 1 năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Quế Phong bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị các cấp, đồng thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TU của Tỉnh ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, theo đó trong quý 1 đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện, UBND các xã trích chuyển nguồn vốn sang Ngân hàng CSXH cho vay số tiền 275 triệu đồng, hoàn thành 92% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, sau 07 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư hoạt động tín dụng chính sách nói chung và hoạt động NHCSXH nói riêng trên địa bàn huyện Quế Phong đã có bước chuyển biến rõ rệt, toàn diện, các nội dung của Chỉ thị đã dần đi vào cuộc sống góp phần nâng cao vai trò, ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của tín dụng chính sách làm thay đổi một cách sâu sắc toàn diện nhận thức tư tưởng và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện phân giao nguồn vốn một cách kịp thời cho UBND các xã, thị trấn với tổng số vốn phân bổ mới trong 3 tháng đầu năm 2021 là là 28 tỷ 870 triệu đồng, nguồn thu hồi nợ quay vòng 25 tỷ 714 triệu đồng cho UBND các xã để phân về các thôn, bản để tổ chức giải ngân kịp thời cho nhân dân trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được phân bổ kịp thời cho các xã để phân bổ về các thôn bản, bên cạnh đó Ban Đại Diện HĐQT tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, chú trọng kiểm tra hoạt động của Ban giảm nghèo xã, hoạt động ủy thác của các tổ chức hội và tổ tiết kiệm vay vốn. Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát của các thành viên Ban đại diện đã giúp cho các chương trình tín dụng ưu đãi triển khai thực hiện một cách kịp thời, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, đảm bảo đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả mang lại cho địa phương.

Ngoài ra, Ban đại diện đã chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi, xử lý nợ đi làm ăn xa, bỏ đi khỏi địa phương, kiện toàn kịp thời các tổ yếu kém do đó chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, đến 31/03/2021 nợ quá hạn toàn huyện là 594 triệu đồng, chiếm 0,17% trong tổng dư nợ, giảm 32 triệu đồng so với đầu năm, toàn huyện hiện có 276 tổ vay vốn đang hoạt động, trong đó tổ vay vốn xếp loại tốt là 212 tổ, chiếm tỷ lệ 77 %, không có tổ yếu kém, công tác huy động vốn đạt khá, tổng nguồn vốn huy động đạt 44,165 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2,2 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm, công táctuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động giao dịch tại xã ngày càng phát huy hiệu quả nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân cũng như nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đối với khách hàng của NHCSXH, đặc biệt là góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi và tín dụng đen trên địa bàn.

Đến ngày 31/3/2021, tổng nguồn vốn trên địa bàn đạt 398.893 triệu đồng, tăng 26.367 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 7%, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm 2021. Với doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm đạt 30.959 triệu đồng, với hơn 856 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, trong đó có hơn 169 lượt hộ nghèo, 353 lượt hộ cận nghèo, 201 lượt hộ vay SXKD, 5 sinh viên, 12 lao động đi xuất khẩu lao động, xây dựng trên 220 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường, các nguồn vốn cho vay tín dụng ưu đãi góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Việc xử lý nợ đối với khách hàng bỏ đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa ở một số xã còn thiếu tính chủ động và quyết liệt, công tác bình xét cho vay ở cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức, việc khắc phục chỉnh sửa sau kiểm tra theo kiến nghị của các Đoàn cấp trên còn hạn chế, chất lượng tín dụng một số xã còn thấp, công tác tuyên truyền còn hình thức, thiếu hiệu quả, một số nơi chưa đến tận nhân dân. Thời gian tới Ban Đại Diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cấp trên giao góp phần đưa chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng nâng cao, cải thiện cho đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đặng Xuân Huy

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn