image banner
UBND các xã, thị trấn

TT

Xã, thị trấn

Bí thư

Chủ tịch

Họ và tên

Số điện thoại

Họ và tên

Số điện thoại

1

Thị trấn Kim Sơn

Hoàng Trung Thông

0984355277

Hoàng Trung Cường

968939966

2

Mường Nọc

Lô Thị Hồng

0916998382

Quang Văn Phương

0942455207

3

Châu Kim

Hà Minh Tuấn

0975867328

Lương Văn Sơn

0985491774

4

Châu Thôn

Vi Văn Chín

0915232711

Nông Văn Huấn

0916908919

5

Nậm Giải

Sầm Văn Thành

0964829599

Lô Minh Tường

0358595228

6

Cắm Muộn

Lữ Thanh Bình

0988865519

Lô Văn Tùng

0974157645

7

Quang Phong

Vi Thái Điệp

0376811090

Lô Văn Cường

0946372063

8

Tri Lễ

Vi Văn Du

0972322879

Vi Văn Cường

0972050650

9

Nậm Nhoóng

Ngân Văn Chín

0969010333

Lữ Trung Thành

0828956787

10

Tiền Phong

Võ Khánh Toàn

0967994368

Võ Khánh Toàn

0915231689

11

Đồng Văn

Lô Thanh Hương

0964925900

Lương Thái Quý

0868977567

12

Thông Thụ

Lương Thị Hồng

0916664178

Lương Văn Huân

0966714714

13

Hạnh Dịch

Lương Tiến Lê

0967936713

Lô Văn Việt

0987277631


Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn