image banner
Ủy ban nhân dân huyện

 I. Lãnh đạo:

 

1. Ông: Dương Hoàng Vũ

              Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

              Điện thoại:  0919548910                                              Email: vudh@quephong.nghean.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Văn Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915228255

Email:  hienbv@quephong.nghean.gov.vn

 

3. Bà: Lô Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0906225055

Email: nguyetlt@quephong.nghean.gov.vn

 

 

       II. Các phòng chuyên môn:

 

1. Văn phòng HĐND – UBND

Lãnh đạo:

Bà: Nguyễn Bá Hiền  - Chánh Văn phòng

ĐT: 0914457566

Ông: Ninh Tiến Anh - Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0988533633  

           Bà Vi Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng
          ĐT: 0983853132

 

 

2. Thanh tra huyện

Lãnh đạo:

Ông: Sầm Bá Tuấn - Chánh Thanh tra

ĐT: 0912293222

Ông: Sầm Văn Khoa - Phó Chánh Thanh tra

ĐT: 0984962956     

 

3. Phòng Nội Vụ

              Lãnh đạo:

              Ông: Nguyễn Quốc Lâm - Trưởng phòng

ĐT: 0976313061 

Ông: Vi Văn Dũng - Phó phòng

ĐT: 0917757558              

 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

             Lãnh đạo:

             Ông: Lô Minh Điệp -Trưởng phòng

             ĐT : 0906179678

             Ông: Lô Đình Vượng - Phó Trưởng phòng

             ĐT: 0973655445

             Bà:  Quang Thị Hoài - Phó phòng                                

 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

             Lãnh đạo:

Bà: Nguyễn Thị Hoài - Trưởng phòng    

ĐT: 0918316000

Ông: Lê Viết Thắng - Phó phòng   

                       ĐT: 0982133838                                                          

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

             Lãnh đạo:

Ông: Trương Đình Xuân - Trưởng phòng

SĐT: 0976313061 

                      Ông: Sầm Văn Hưng – Phó     trưởng  phòng 

                      SĐT: 0914309898                                                

 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

                    Lãnh đạo:

          Ông : Phan Trọng Dũng - Trưởng phòng

           SĐT: 0936067567                     

          Ông: Lô Hùng Cường - Phó Trưởng phòng

          SĐT: 0904687800

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

                Lãnh đạo:

   Ông: Lữ Văn Tiến - Trưởng phòng

   SĐT: 0989984234

   Ông: Vi Văn Thắng - Phó Trưởng phòng     

  SĐT : 0914896498     

9. Phòng Tư Pháp

       Lãnh đạo:

      Bà: Lang Thị Hằng - Trưởng phòng

      SĐT: 0869173996

     Ông: Mong văn Tình

     SĐT: 0915988658

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Lãnh đạo:

         Ông: Lữ Thanh Hà - Trưởng phòng

         SĐT: 0987515203

         Ông: Nguyễn Đức Toàn - Phó Trưởng phòng

         SĐT: 0916527828

         Bà: Trần Thị Hương - Phó Trưởng phòng

11. Phòng Y tế

         Lãnh đạo:

         Ông : Mong Văn Nga - Trưởng Phòng

         SĐT:  0387686238                                                          

12. Phòng Văn hóa và Thông tin

        Lãnh đạo

        Bà Cao Thị Hà Lê - Trưởng phòng   

        SĐT: 0914060683

        Ông Kim Ngọc Nguyên - Phó Trưởng phòng

        SĐT: 0963147646

13. Phòng Dân tộc

          Lãnh đạo:

          Bà: Vi Thị Duyến  - Trưởng phòng

         SĐT:  0941614222                                                                            

 

Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn