image banner
BẢN CHIẾNG XÃ BIÊN GIỚI HẠNH DỊCH ĐIỂM SÁNG TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ CỦA HUYỆN QUẾ PHONG.

Bản Chiếng là bản duy nhất của xã Hạnh Dịch không phải sáp nhập thôn, bản. Hiện nay có 125 hộ, 528 khẩu, với 100% là đồng bào dân tộc thái.

Năm 2020 huyện Quế Phong có 02 xóm, bản đạt 5 năm trở lên không có người sinh con thứ 3 trở lên, trong đó có bản Chiếng đạt 5 năm trở lên được Chủ tịch Uỷ ban nhân huyên tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng theo quy định. Trước đây chưa thực hiện việc sáp nhập xóm, bản xã Hạnh Dịch luôn duy trì được bản Pà Kỉm nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên, đến năm 2019 đạt 23 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho bản Chiếng đạt 5 năm không sinh con thứ 3 trở lên

Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đối với cấp huyện, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác Dân số như: Nghị quyết số: 748/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Quế Phong; UBND huyện ban hành các quyết định như: Quyết định số: 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND huyện, quy định một số chính sách Dân số trên địa bàn huyện Quế Phong. Đối với cấp xã: Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết về thực hiện chính sách Dân số trên địa bàn xã.

Nhân dân bản Chiếng xã Hạnh Dịch nhận tờ rơi từ cán bộ Dân số

Theo bà Vi Thị Hương – Viên chức Dân số tram Y tế xã Hạnh Dịch: Công tác Dân số muốn thành công ngoài sự nỗ lực của những người làm công tác dân số từ huyện, xã, cộng tác viên ở thôn, bản thì sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban nghành của xã mang tính quyết định cho thành công đó.

Ông Vi Văn Ngọc - Phó bí thư Chi bộ, trưởng bản Chiếng cho biết: Từ khi tôi tiếp nhận làm phó bí thư, trưởng bản, trong triển khai các hoạt động của Chi bộ, thôn bản công tác Dân số luôn được triển khai tuyên truyền. Ban ngành nào xuống làm việc với bản có họp dân ngoài nội dung chính của ngành triển khai còn có một nội dung tuy ngắn nhưng không thể thiếu đó là nội dung tuyên truyền về công tác Dân số.

Để duy trì, nhân rộng xóm, bản từ 5 năm trở lên không sinh con thứ 3 trở lên ở bản Chiếng xã Hạnh Dịch nói riêng và các xóm, bản khác của huyện Quế Phong nói chung trong thời gian tới, ngoài nhưng thuận lơi đã được đề câp ở trên vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức đó là: cán bộ, giáo viên, đảng viên không gương mẫu trong thực hiện chính sách dân số, sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng, năm sau nhiều hơn năm trước.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của những người làm công tác Dân số, cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, việc duy trì xóm, bản thực hiện tốt chính sách Dân số sẽ được nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Lang Chung Hiền – Phòng Dân số Trung tâm Y tế Quế Phong

Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn