image banner
HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

  I.      THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trương Minh Cương

Chủ tịch HĐND huyện

2

Lưu Văn Hùng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Hà Ngọc Thi

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội

4

Trương Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Pháp chế

5

Phạm Ngọc Nghĩa

Trưởng Ban Dân tộc

 

 II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Ban Kinh tế - xã hội:

Ông: Hà Ngọc Thi - Trưởng Ban

Ông: Nguyễn Cảnh Dật - Phó Trưởng ban

2. Ban Pháp Chế:

Bà Trương Thị Tuyết Mai - Trưởng ban

Ông: Quang Văn Nguyên - Phó Trưởng ban

3. Ban Dân tộc:

Ông Phạm Ngọc Nghĩa - Trưởng ban

Bà: Vi Thị Thương - Phó Trưởng ban


Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn