image banner
Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2023
Thực hiện Quyết định 2030-QĐ/HU, ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2023; Trong 02 ngày 22-23/5/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Huyện đoàn Quế Phong tổ chức mở lớp học tập Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2023 cho 70 học viên là các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, thị trấn Kim Sơn và Bí thư chi đoàn 13 xã, thị.

Anh-tin-bai

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên được tiếp thu và nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Giới thiệu Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc tổ chức lớp học tập chuyên đề nhằm giúp đoàn viên, thanh niên toàn huyện thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                            Việt Hà – Trung tâm chính trị Huyện.

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn