image banner
Hội LHPN huyện Quế Phong kiểm tra hoạt động ủy thác tại xã Hạnh Dịch
Thực hiện kế hoạch số 47/KH-BTV, ngày 06 tháng 02 năm 2023, của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Quế Phong về kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023, sáng ngày 11/5/2023, đoàn kiểm tra của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện do đồng chí Lô Thị Lan – Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra hoạt động ủy thác tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn bản Vinh Tiến và Hội LHPN xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.
Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc với Hội LHPN xã

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả công tác nhận ủy thác của Hội LHPN xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch, giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn, giám sát quá trình xét duyệt cho vay và sử dụng vốn vay của các thành viên được vay vốn, chất lượng hoạt động các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ, việc lưu giữ sổ sách, các loại văn bản hồ sơ theo quy định mẫu mới; đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong thôn bản về chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tuyên truyền cho các hộ vay thực hiện tốt quy chế vay vốn của tổ; tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay tại 06 hộ.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hạnh Dịch có 04 Tổ tiết kiệm và vay vốn được quản lý. Tổng dư nợ hiện nay của Hội LHPN xã là 7.915 triệu đồng với 176 hộ tham gia vay vốn. Việc quản lý hoạt động có hiệu quả, không có nợ quá hạn, không có lãi tồn đọng. Ngoài ra, Hội LHPN xã đã thực hiện tốt kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho khách hàng và tổ chức đi kiểm tra, giám sát các Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý đạt kế hoạch đề ra, tại mỗi Tổ TK&VV, thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay của tổ 75% tổ viên đang còn dư nợ. Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ, khoa học, vận động các Tổ trưởng tham gia đầy đủ các phiên giao dịch với Ngân hàng CSXH, các tổ viên tham gia tiết kiệm tương đối tốt.

Đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở bản Vinh Tiến và 06 hộ vay, kết quả cho thấy Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn của chị Lê Thị Lan ở bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch lưu giữ các loại hồ sơ, sổ sách đầy đủ, khoa học, tham gia đầy đủ các phiên giao dịch với Ngân hàng CSXH. Dư nợ của tổ hiện nay đang quản lý trên 2.037.000.000đ với 37 hộ vay, số hộ tham gia đóng góp tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ vay vốn 37 hộ, với số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ 168.244.000đ, bình quân mỗi hộ 4.547.000đ. vận động tổ viên nộp lãi và gốc đúng kỳ hạn. Không có lãi tồn, không có nợ quá hạn. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Hàng tháng phối hợp với trưởng thôn triển khai, phổ biến các chủ trương, chính sách vay vốn tới người dân, các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả của vốn vay.

Đoàn kiểm tra kiến nghị trong thời gian tới, Hội LHPN xã Hạnh Dịch cần tiếp tục vận động các hộ vay gửi tiền tiết kiệm cao hơn. Thường xuyên giám sát Ban quản lý Tổ thực hiện đúng các nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký..

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát này nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của Hội LHPN xã Hạnh Dịch và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bản Vinh Tiến trong công tác quản lý vốn vay; nắm bắt kịp thời những kiến nghị đề xuất của hội viên, thành viên vay vốn trong việc quản lý nguồn vốn, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động ủy thác, đồng thời rà soát, nắm tình hình thực tế các hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phương Hoa

Hội LHPN huyện Quế Phong

 

Phương Hoa Hội LHPN huyện Quế Phong
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn