image banner
Người cán bộ Mặt trận gương mẫu
Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 18/5/2023, đồng chí Hà Thị Tuyết-HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Phong rất vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Là người trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác, tôi đã nhiều lần gặp gỡ trao đổi, phối hợp thực hiện và được đồng chí Tuyết chia sẻ: "Để đạt được kết quả trên, trước tiên bản thân luôn tích cực học tập, quán triệt sâu sắc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Quá trình công tác, đồng chí luôn gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham mưu, chỉ đạo khối Mặt trận từ huyện đến cơ sở học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; luôn gần gũi, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong khoá XXII. Với những đóng góp của mình, đồng chí Hà Thị Tuyết xứng đáng là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

Trong hai năm qua (2021-2022), đồng chí đã phối hợp, chỉ đạo tổ chức 335 cuộc tuyên truyền cho 29.760 lượt hội viên, đoàn viên và Nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tập hợp ý kiến của Nhân dân, có 28/35 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các trào thi đua, cuộc vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

 Để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho gia đình; đóng góp ngày công, tiền, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh ở khu dân cư... Kết quả, năm 2022 Nhân dân đã đóng góp được 4.852 ngày công; 562,7 triệu đồng tiền mặt và hiến 1.853m2 đất để làm đường giao thông nông thôn…

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được đồng chí cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong chỉ đạo khối Mặt trận từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Năm 2022, bản thân đồng chí Tuyết và MTTQ huyện đã thực hiện vận động được gần 7,1 tỷ đồng cho “Tết vì người nghèo” và “Quỹ vì người nghèo”, trong đó các tổ chức, cá nhân ủng hộ “Tết vì người nghèo” với số tiền và hiện vật là 5,8 tỷ đồng; vận động“Quỹ vì người nghèo” được gần 1,3 tỷ đồng. “Quỹ vì người nghèo” đã trao 58 suất quà trị giá 29 triệu đồng hỗ trợ công dân hộ nghèo khó khăn lên đường nhập ngũ năm 2022; hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 980 triệu đồng; hỗ trợ 59 triệu đồng cho 05 nhà bị cháy (tại các xã Tiền Phong, Châu Thôn, Cắm Muộn, Tri Lễ) và 88 triệu đồng cho 04 hộ dân trên địa bàn huyện bị sập nhà do ảnh hưởng của mưa lũ; trích từ nguồn Quỹ cứu trợ huyện hỗ trợ Nhân dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng do ảnh hưởng của mưa lũ...

Anh-tin-bai

Đồng chí  Hà Thị Tuyết  nhận Bằng khen tại Hội nghị biểu dương ở tỉnh  

Với những thành tích nổi bật trong quá trình công tác, trong 2 năm liên tục (từ 2021-2022) đồng chí Hà Thị Tuyết đã được Huyện uỷ xếp loại cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen về cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong, đồng chí đã thực sự làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Với tâm huyết và đóng góp của mình, đồng chí Hà Thị Tuyết xứng đáng là tấm gương điển hình cho mọi người học tập và noi theo.

                                                                                                           TRẦN NGỌC QUẾ

                                                                                         Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Trần Ngọc Quế - Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn