image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên tháng 8/2023

Sáng ngày 28/8, Ban Thường vụ huyện ủy Quế Phong họp phiên tháng 8/2023 để bàn và cho ý kiến vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vào việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; nghe và cho ý kiến vào Đề án phát triển giáo dục đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết đào tạo nghề; kế hoạch phát triển trường lớp. Đồng chí Trương Minh Cương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Anh-tin-baiToàn cảnh phiên họp

Kể từ khi Nghị quyết số 02 năm 2016 của BCH Đảng bộ huyện Quế Phong được ban hành, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển  rừng trên địa bàn huyện Quế Phong đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị; việc đẩy mạnh, tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được xem là nhiệm vụ kinh tế, chính trị của từng địa phương; Tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ phát triển rừng; xây dựng các mô hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng để nhân rộng và phát triển;  lãnh đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản giữa các đơn vị; kiểm tra, ra soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 3 loại đất rừng; xây dựng phương án bảo vệ, phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng cho thuê rừng; đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện giữ mức ổn định diện tích rừng trồng với hơn 9000ha, khoanh nuôi tái sinh được hơn 60 ngàn ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 77%.

Kết quả 2 năm thực hiện đề án phát triển giáo dục đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết đào tạo nghề, huyện đã ban hành 38 kế hoạch, quyết định và trên 50 văn bản chỉ đạo, điều hành. Đồng thời lồng ghép các mục tiêu về GD&ĐT vào các Nghị quyết kế hoạch phát triển KTXH của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Huyện đã thực hiện sáp nhập 1 trường, xóa 11 điểm trường chuyển đổi mô hình 1 trường; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giao dục; chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng lên và khẳng định;

Hội nghị cũng bàn và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ đảng viên./.

 

Thúy Hằng – Bá Chài

 

Thúy Hằng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn