Số/Ký hiệu văn bản 1559/HD-BCĐ.VPĐP
Ngày ban hành Jun 24, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hồ Ngọc Sỹ
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện QĐ 1263/QĐ-UBND về ban hành quy định tạm thời bộ tiêu chí xóm, bản NTM áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm