Số/Ký hiệu văn bản 72/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 18, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020.
Nội dung

Tài liệu đính kèm