Số/Ký hiệu văn bản 12/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm