Số/Ký hiệu văn bản 13/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm