Số/Ký hiệu văn bản 16/2015/Ct-UBND
Ngày ban hành Oct 27, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu Chỉ thị về việc mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Nội dung

Tài liệu đính kèm