Số/Ký hiệu văn bản 03/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 3, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giáp
Trích yếu Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm