Số/Ký hiệu văn bản 598/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 19, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Nghị quyết ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm