Số/Ký hiệu văn bản 06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 5, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giáp
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm