Số/Ký hiệu văn bản 02/2016/Ct-UBND
Ngày ban hành Jan 19, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu Chỉ thị về việc phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm