Số/Ký hiệu văn bản 12/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 2, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giáp
Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn-UBND huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm