Số/Ký hiệu văn bản 745/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết Ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm