Số/Ký hiệu văn bản 743/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm