Số/Ký hiệu văn bản 744/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành trước ngày 01/01/2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm