Số/Ký hiệu văn bản 748/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết Ban hành một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm