Số/Ký hiệu văn bản 742/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm