Số/Ký hiệu văn bản 747/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm