Số/Ký hiệu văn bản 740/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 28, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lữ Đình Thi
Trích yếu Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm