Số/Ký hiệu: 73/KH-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2016
Người ký: Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành Đề án đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm