Số/Ký hiệu: 764/UBND-VP
Ngày ban hành: 05/08/2016
Người ký: Đồng chí Trương Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Công văn về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm