Số/Ký hiệu văn bản 179/KH-UBND
Ngày ban hành Nov 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lô Thị Nguyệt
Trích yếu về việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm