Số/Ký hiệu văn bản 439/UBND-VP
Ngày ban hành Mar 27, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thị Tuyết Mai
Trích yếu V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung

Tài liệu đính kèm