Số/Ký hiệu: 22/TB-UBND
Ngày ban hành: 01/03/2017
Người ký: Chánh Văn phòng Phan Trọng Dũng
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang ATGT
Nội dung:

Tài liệu đính kèm