Số/Ký hiệu: 97/TB-UBND
Ngày ban hành: 29/06/2016
Người ký: Đồng chí Phan Trọng Dũng - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Trích yếu: Thông báo Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của Thường trực HĐND, UBND huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm