Số/Ký hiệu: 102/TB-UBND
Ngày ban hành: 24/08/2020
Người ký: Bùi Văn Hiền
Trích yếu: Thông báo về việc công bố điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm