Số/Ký hiệu: 188/UBND-VP
Ngày ban hành: 02/03/2017
Người ký: Trương Thị Tuyết Mai
Trích yếu: V/v kiểm tra, rà soát các quy trình, thủ tục trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến
Nội dung:

Tài liệu đính kèm