Số/Ký hiệu: 33/TB-UBND
Ngày ban hành: 05/04/2017
Người ký: Lang Văn Minh
Trích yếu: Thông báo về việc Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm