Số/Ký hiệu: 494/UBND-VP
Ngày ban hành: 02/06/2016
Người ký: Đ/c Ninh Tiến Anh - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
Trích yếu: Công văn phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp Ủy viên ủy ban tháng 6/2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm