Số/Ký hiệu: 12/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2016
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm