Số/Ký hiệu: 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2016
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm