Số/Ký hiệu: 13/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2016
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
Nội dung:

Tài liệu đính kèm