Số/Ký hiệu: 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2016
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm