Số/Ký hiệu: 666/TB-TT.HĐND
Ngày ban hành: 07/07/2015
Người ký: Hà Thị Tuyết
Trích yếu: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII
Nội dung:

Tài liệu đính kèm