Số/Ký hiệu: 665/GM-TT.HĐND
Ngày ban hành: 07/07/2015
Người ký: Hà Thị Tuyết
Trích yếu: Giấy mời dự kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XVII
Nội dung:

Tài liệu đính kèm