Số/Ký hiệu: 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2016
Người ký: Lữ Đình Thi
Trích yếu: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm