Số/Ký hiệu: 05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/05/2018
Người ký: Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Trích yếu: Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn thể cấp huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm