Số/Ký hiệu văn bản 05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 14, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Trích yếu Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn thể cấp huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm