Số/Ký hiệu: 405/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2018
Người ký: Đ/c Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Quyết định Về việc phân chia cụm, khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng TĐKT huyện theo dõi, chỉ đạo các khối, cụm thi đua năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm