Số/Ký hiệu: 2057/HD-SNV
Ngày ban hành: 28/11/2017
Người ký: Giám đốc Đậu Văn Thanh
Trích yếu: Hướng dẫn Đánh giá và phân loại, công chức, viên chức
Nội dung:

Tài liệu đính kèm