Số/Ký hiệu văn bản 2057/HD-SNV
Ngày ban hành Nov 28, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Giám đốc Đậu Văn Thanh
Trích yếu Hướng dẫn Đánh giá và phân loại, công chức, viên chức
Nội dung

Tài liệu đính kèm