Số/Ký hiệu: 08/TB-BTCD
Ngày ban hành: 31/07/2015
Người ký: Lê Minh Kính
Trích yếu: Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 8 năm 2015
Nội dung:

Tài liệu đính kèm