Số/Ký hiệu: Số: 122/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/09/2018
Người ký: Thủ tướng Chính Phủ
Trích yếu: Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm